Politica de confidențialitate

1. Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este una dintre principalele preocupări ale Inception Best of You S.R.L., în calitate de operator de date. Acest document are scopul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul utilizării site-ului web https://inceptionby.com/. ("Site")

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
2.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Inception Best of You S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi numele și prenumele, telefonul, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date privind modul în care utilizați Site-ul, de exemplu, comportamentul / preferințele / obiceiurile dumneavoastră în cadrul Inception Best of You S.R.L., precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul Site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului de către dumneavoastră.
Dacă vă folosiți contul de Facebook sau Google pentru a vă crea contul de utilizator pe Site, Inception Best of You S.R.L. va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aceste aplicații: nume de utilizator, adresa de e-mail.
Dacă alegeți să creați un cont de utilizator numai înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe site, vi se va cere adresa de e-mail pe baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de Inception Best of You S.R.L, iar contul creat va fi automat șters.
2.2. Dacă sunteți un vizitator al Site-ului, Inception Best of You S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în secțiunea de contact/întrebări. / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest mod.

3. Scopuri și motive pentru prelucrare
3.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Inception Best of You S.R.L. prelucrează datele dvs. personale după cum urmează:

 • pentru dezvoltarea relației contractuale dintre dumneavoastră și Inception Best of You S.R.L., respectiv pentru preluarea, validarea, trimiterea și facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră cu privire la stadiul comenzii, organizarea returnării produselor comandate, etc.
  Motivație: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop se bazează pe contractul încheiat între dvs. și Inception Best of You S.R.L, definit la Termeni și condiții. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul de a furniza datele poate duce la imposibilitatea desfășurării relațiilor contractuale între dumneavoastră și Inception Best of You S.R.L.
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin în sarcina Inception Best of You S.R.L. în contextul serviciilor furnizate prin intermediul site-ului, inclusiv obligațiile în materie de impozitare și arhivare.
  Motivație: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară pe baza obligațiilor legale. Furnizarea datelor dvs. în acest scop este necesară. Refuzul de a furniza datele poate duce la imposibilitatea Inception Best of You S.R.L de a-și respecta obligațiile legale și, prin urmare, la imposibilitatea de a vă furniza serviciile prin intermediul Site-ului.
 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de către Inception Best of You S.R.L., prin intermediul site-ului.
  Motivație: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop se bazează pe consimțământul dvs., în cazul în care alegeți să îl furnizați. 

Vă puteți exprima consimțământul cu privire la prelucrarea datelor în acest scop bifând căsuța corespunzătoare în momentul creării contului sau după crearea contului, în secțiunea Informații despre contul meu. Pentru a vă dezabona de la primirea unor astfel de comunicări comerciale, puteți utiliza opțiunea de la sfârșitul fiecărui e-mail/sms care conține comunicări comerciale. În plus, vă puteți dezabona accesând secțiunea Informații despre contul meu.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul de a da consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dumneavoastră.

 • pentru a efectua diverse analize, rapoarte privind funcționarea site-ului, crearea de profiluri de preferințe ale consumatorilor, în principal pentru a îmbunătăți experiența oferită pe site.
  Motivație: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop se bazează pe interesul legitim al Inception Best of You S.R.L de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul de a furniza date în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dumneavoastră.

3.2. Dacă sunteți un vizitator al site-ului, Inception Best of You S.R.L. prelucrează datele dvs. personale după cum urmează:

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de Inception Best of You S.R.L, prin intermediul Site-ului.
  Motivație: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop se bazează pe consimțământul dvs., în cazul în care alegeți să îl furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul de abonare la buletinul informativ disponibil pe site. Pentru a vă dezabona de la primirea unor astfel de comunicări comerciale, puteți utiliza opțiunea de la sfârșitul fiecărui e-mail / sms care conține comunicări comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul de a da consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dumneavoastră.

 • pentru a rezolva plângeri, reclamații și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site.
  Motivație: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop se bazează pe interesul legitim al Inception Best of You S.R.L de a asigura buna funcționare a Site-ului, precum și de a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin rezolvarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul de a furniza date în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dumneavoastră.

4. Durata pentru care prelucrăm datele dumneavoastră
În principiu, Inception Best of You S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care este necesar pentru atingerea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe durata relației contractuale și ulterior în conformitate cu obligațiile legale care revin Inception Best of You S.R.L. (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care perioada de păstrare prevăzută de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite).
Dacă sunteți client și vă exercitați opțiunea de a șterge contul de utilizator, prin apăsarea butonului Ștergeți contul din secțiunea Informații despre contul meu, Inception Best of You S.R.L va interpreta această acțiune ca fiind opțiunea dvs. de a vă dezabona de la primirea comunicărilor comerciale prin care vă ținem la curent cu produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite astfel de e-mailuri și/sau mesaje text. Cu toate acestea, dorim să vă informăm că ștergerea contului dvs. nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dvs. personale. Dacă nu doriți ca datele dvs. personale să fie prelucrate sau dacă doriți ca datele dvs. să fie șterse, vă puteți exercita drepturile prevăzute la punctul VII de mai jos. comandă activă, cererea de ștergere a contului poate fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.
În cazul în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopuri de marketing, Inception Best of You S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop, fără a afecta prelucrarea efectuată de Inception Best of You S.R.L. pe baza consimțământului dvs. înainte de retragerea acestuia.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
În scopul prelucrării, Inception Best of You S.R.L poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, terți sau entități care sprijină Inception Best of You S.R.L în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (ex. firme de curierat, furnizori de servicii IT), sau către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru acordarea de premii sau alte facilități persoanelor în cauză, obținute ca urmare a participării acestora la diverse campanii promoționale organizate de către Inception Best of You S.R.L. prin intermediul site-ului;
 • pentru a întreține, personaliza și îmbunătăți site-ul și serviciile furnizate prin intermediul acestuia;
 • pentru efectuarea de analize de date, teste și cercetări, monitorizarea tendințelor de utilizare și de activitate, dezvoltarea de caracteristici de securitate și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când divulgarea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

6. Transferul de date cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către Inception Best of You S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar numai către țări din Uniunea Europeană. 

7. Drepturile de care vă bucurați
În condițiile prevăzute de legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, vă bucurați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de Inception Best of You S.R.L., astfel cum sunt descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, adică dreptul de a obține confirmarea din partea Inception Best of You S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, cum ar fi modul în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc.;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea, fără întârzieri justificate, prin Inception Best of You S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar căruia i-au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil sau implică un efort disproporționat.
 • dreptul de a șterge datele, fără întârzieri nejustificate, ("dreptul de a fi uitat"), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  o nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  o în cazul în care consimțământul este retras și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare;
  o în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  o în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  o în cazul în care datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta o obligație legală;
  o datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, sub controlul operatorului.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Inception Best of You S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue prelucrarea în aceste condiții în scopuri statistice;

 • dreptul de a restricționa prelucrarea în măsura în care:
  o persoana contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm corectitudinea datelor;
  o prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestora;
  o operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau o persoană vizată s-a opus prelucrării (alta decât marketingul direct), pentru perioada de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, și anume (i) dreptul de a primi date cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și ușor de citit și (ii) dreptul de a primi aceste date transmise de către Inception Best of You S.R.L. către un alt operator de date, cu condiția să fie îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul de opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare poate fi exercitat prin depunerea unei cereri, după cum se indică mai jos;
  o în orice moment, din motive legate de situația particulară a persoanei vizate, ca datele care o privesc să fie prelucrate în interesul legitim al Inception Best of You S.R.L. sau în interes public, cu excepția cazului în care Inception Best of You S.R.L. poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  o în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o privesc să fie prelucrate în scopuri de marketing direct.
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automate, adică dreptul de a nu face obiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce privește persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor judecătorești competente, în măsura în care se consideră necesar.

Acest site web utilizează module cookie. Pentru mai multe informații despre modul de utilizare a acestor fișiere, vă rugăm să vizitați următoarele site-uri link.